Wyświetlenie filmu nie jest możliwe. Pobierz wideo o Senemie W formacie .h264

Pakiety

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że każda firma ma różne potrzeby i wymagania dotyczące nadzoru maszyn i dlatego podzieliliśmy aplikację Senema na pakiety, realizujące różne funkcje i współpracujące ze sobą.

Daje to możliwość zakupu tylko takiej funkcjonalności, która na danym etapie jest niezbędna i jednocześnie pozwala na jej rozszerzenie w przyszłości.