Wyświetlenie filmu nie jest możliwe. Pobierz wideo o Senemie W formacie .h264

Na życzenie

System Senema to oprogramowanie autorskie - oferujemy możliwość dostosowania oprogramowania do potrzeb klienta.

Szeroko rozbudowany moduł konfiguracyjny pozwala na różne ustawienia parametrów działania systemu. To z kolei daje możliwość dostarczenia klientowi takiego produktu, który w pełni odpowiada jego wymaganiom i potrzebom.

Osobną kategorią działań dotyczących istniejącego systemu jest jego rozbudowa. Każdy zaawansowany system informatyczny, aby dotrzymać kroku zmieniającym się wymaganiom, musi podlegać nieustannej ewolucji i rozbudowie. Nasz zespół posiada doświadczenie w precyzyjnym określaniu zakresu niezbędnych rozszerzeń prowadzących do zaspokojenia wymagań klienta. Pozwala to na udane kontynuowanie współpracy z klientem i stały wzrost funkcjonalności stworzonego rozwiązania.