Wyświetlenie filmu nie jest możliwe. Pobierz wideo o Senemie W formacie .h264

Charakterystyka oprogramowania Senema

Senema to system nadzoru maszyn, pozwalający na bieżący monitoring współczynnika OEE oraz analizujący postoje maszyn ze względu na ich przyczyny, miejsca wystąpienia i czas trwania.

Dane do systemu przekazywane są automatycznie ze sterowników bez możliwości ingerencji z zewnątrz. Użytkownik (operator linii produkcyjnej) może jedynie uzupełniać wprowadzone do bazy danych zapisy co eliminuje błędy spowodowane tzw. czynnikiem ludzkim.

Predefiniowana, konfigurowalna lista zdarzeń umożliwia grupowanie sygnałów ze sterowników w sposób pozwalający na ich analizę wg różnych kryteriów (np. miejsce wystąpienia, przyczyna).

Informacje, podane przez sterowniki, są prezentowane w postaci tabelarycznej na ekranie z możliwością filtrowania i sortowania wg wybranych przez użytkownika kolumn oraz jako zdefiniowane analizy.

Analizy

System zawiera szereg opracowanych, gotowych analiz postojów (grupowanych wg miejsca powstania, przyczyny, zmiany na której wystąpiły, czasu trwania) i czasu pracy oraz przyjazne narzędzie do tworzenia i definiowania własnych zestawień. Zestawienia można eksportować do plików tekstowych i do Excela.

Umieszczenie przy analizach wykresów daje czytelną wizualizację wyników.

Wszystkie informacje wyświetlane w formie tabelarycznej również mogą być drukowane w dowolnym układzie (możliwość zmiany porządku sortowania wg wybranych kolumn, pokazywania/ukrywania kolumn, zmiany kolejności i szerokości kolumn).

Prezentacja graficzna

System pozwala na wyświetlenie ekranu pokazującego on-line pasek postępu produkcji w odniesieniu do planu z ostrzeżeniami w przypadku zagrożeniu planu lub jego niewykonalności oraz wyliczaną na bieżąco dostępność, wydajność i współczynnik OEE dla każdej linii produkcyjnej.

Aplikacja WEB pozwala na dostęp do danych, prezentowanych w postaci raportów i wykresów, także poza siedzibą firmy.

Użytkownicy

Zagwarantowanie dostępu do poszczególnych opcji systemu tylko dla zarejestrowanych użytkowników z kontrolą kodu, hasła oraz zróżnicowanym poziomem uprawnień.

Każdy z użytkowników może mieć własny profil z dostępem do określonych opcji i indywidualnymi ustawieniami formularzy.

Z każdego poziomu dostępna jest dokumentacja elektroniczna zawierająca opisy wszystkich formularzy i pól z danymi.


Warning: Use of undefined constant PROJEKT - assumed 'PROJEKT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 502