Wyświetlenie filmu nie jest możliwe. Pobierz wideo o Senemie W formacie .h264

Definicja OEE

OEE czyli Overall Equipment Effectiveness to po prostu współczynnik określający wykorzystanie posiadanego parku maszynowego. Wyliczamy go uwzględniając trzy podstawowe parametry: dostępność, wydajności i jakość.

OEE = Dostępność x Wydajność x Jakość

OEE jest często używane jako kluczowy parametr w TPM (Total Productive Maintenance) oraz Lean Manufacturing i daje spójny sposób pomiaru skuteczności TPM.